8 maart 2022

De eerste 1.000 dagen zijn ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. In de eerste 3 jaar ligt de basis van onze communicatie. Helaas komen achterstanden op het gebied van taal vaak pas later aan het licht. Niet gek, aangezien een kind in die eerste periode nog maar weinig spreekt. Het is daarom extra belangrijk dat we de taalontwikkeling van baby’s en jonge kinderen nauwlettend in de gaten houden. Want, hoe later een stoornis ontdekt wordt, hoe moeilijker het is om een achterstand in te halen. Daarom richtte Kino Jansonius (gepensioneerd logopedist en klinisch linguïst) het Radboud TOS Fonds op.

Het fonds is er om antwoord te krijgen op de vraag: hoe ontdekken we een taalachterstand, als er nog niet of weinig gesproken wordt? Het doel is om wetenschappelijk onderzoek gericht op een zo vroeg mogelijke diagnose van taalontwikkelingsstoornissen mogelijk te maken. Jansonius: “Vaak betekent een taalstoornis dat taal in de hersenen niet goed wordt verwerkt. Op zo’n moment spreken we al niet meer over een achterstand, maar echt over een stoornis.”

Starten met een pilot

Dankzij de bijdrage van Kino Jansonius (links op de foto) start Paula Fikkert (rechts op de foto), hoogleraar eerste taalverwerving aan de Radboud Universiteit, in samenwerking met de Universiteit Leiden een pilotonderzoek. “Met de pilot krijgen we meer inzicht of en hoe we taalontwikkelingsproblemen kunnen ontdekken bij baby’s en jonge kinderen. Zo voorkomen we op langere termijn dat kinderen met een taalstoornis of -achterstand andere problemen krijgen. Sociaal, emotioneel of psychisch, omdat zij zich minder makkelijk kunnen uitdrukken.”

De communicatie van de ouders met het kind speelt in het onderzoek een grote rol. Fikkert: “Door te kijken hoe baby’s en kinderen op de taal van hun ouders reageren, kunnen we bijvoorbeeld zien of er bepaalde hersengebieden actief zijn en krijgen we meer inzicht in hun taalontwikkeling. Zonder dat zij zelf hoeven te spreken.” Ouders worden ook betrokken bij de behandeling: “Zo zorgen we ervoor dat de behandeling van een taalstoornis thuis niet stopt.”

Standaard onderzoek

Idealiter ziet Jansonius een taalonderzoek als een standaard onderzoek in het eerste levensjaar, net als het gehooronderzoek. Want: “hoe eerder we de taalachterstand ontdekken, hoe sneller we kunnen starten met de behandeling”.

Wilt u doneren aan het Radboud TOS Fonds? Neem dan contact op met het Lisette Pals van het Radboud Fonds via lisette.pals@ru.nlof bel 06 527 54 659.

Fotocredits: Gerard Verschooten

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer nieuws


De Vierdaagse lopen met extra betekenis Dat kan door te wandelen voor onderzoek op diverse thema's binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

21 februari 2024

Wilt u de Nijmeegse Vierdaagse lopen met extra betekenis? Dat kan door te wandelen voor onderzoek op diverse thema's binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit.

lees meer

Beter leren in een veilige klas Maar liefst 1 op de 10 leerlingen wordt gepest in de klas.

21 april 2022 Maar liefst 1 op de 10 leerlingen wordt gepest in de klas. In het klaslokaal leert de samenleving in het klein hoe met elkaar om te gaan. Daarom is het belangrijk om hier goed onderzoek naar te doen. lees meer

Omgaan met eindigheid

17 november 2021 Mensen halen soms troost uit zaken die voor anderen niet eens opvallen. Judith Peters (30) verloor haar vader in 2010, na een gevecht tegen longkanker. Zij doet onderzoek naar rouw. lees meer