ANBI-status

Algemene gegevens

De naam van de instelling

Stichting Radboud Fonds

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?

Radboud Fonds

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer

857028923

Postadres
Postbus 9102
6500 HC  Nijmegen

Bezoekadres
Geert Grooteplein Noord 9
6525 EZ  Nijmegen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De doelstellingen van het Radboud Fonds luiden:

 1. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studentenleven binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc; alsook het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen het Radboudumc
 2. Het instelling van specifieke leerstoelen bij de RU en Radboudumc;
 3. Het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en particulieren, mede op basis van voorstellen die door de RU en/of het Radboudumc en/of door de daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zijn ontwikkeld op basis van de (eventueel) aan deze gelden gestelde voorwaarden;
 4. het realiseren, administreren en beheren van alsmede het uitvoering geven aan fondsen op naam op basis van de door de instellers van de fondsen op naam gestelde voorwaarden;
 5. Het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de RU, het Radboudumc en de maatschappij, nationaal en internationaal, waaronder begrepen het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen in het domein van de RU en het Radboudumc;
 6. de maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg;
  en voorts al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Download het beleidsplan van Radboud Fonds.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties
Voorzitter, secretaris en penningmeester.

Namen van de bestuurders
De namen en functies van de bestuurders van het Radboud Fonds vind je op het team achter Radboud Fonds.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde begroting. Voor het beloningsbeleid van personeel van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt verwezen naar de respectievelijke CAO regelingen: hier voor de Radboud Universiteit en hier voor het Radboudumc.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek en projecten die gesteund zijn door het Radboud Fonds vindt u in het meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording
De financiële jaarverslagen van het Radboud Fonds vindt u hieronder.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

>  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie ook de website anbi.nl


Over doneren aan het Radboud Fonds

Wij hebben de onderzoekers in huis om baanbrekend onderzoek te verrichten, maar zonder (financiële) middelen kunnen zij niet veel. Daarvoor hebben wij u als donateur hard nodig. lees meer

Over doneren aan het Radboud Fonds

Wij hebben de onderzoekers in huis om baanbrekend onderzoek te verrichten, maar zonder (financiële) middelen kunnen zij niet veel. Daarvoor hebben wij u als donateur hard nodig. Of het nu gaat over onderzoek in de strijd tegen (zeldzame) ziekten, het mogelijk maken van niet medische faciliteiten voor onze kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis of een duurzaamheidsonderzoek dat de wereld kan veranderen. Steun ons als donateur, zakelijke relatie, met een schenking of via een nalatenschap. U bepaalt hierbij zelf aan welke ziekte of bestemming u wilt doneren.

U kunt op verschillende manieren bijdragen, zowel algemeen als voor een specifiek project, zowel éénmalig als structureel en zowel bij leven als na uw overlijden. Op ons donatieplatform ziet u de verschillende thema’s met daaronder de projecten waar we ons hard voor maken.


ANBI-status

De gegevens t.b.v. de ANBI-status van het Radboud Fonds vindt u hier.

lees meer

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken? Neem dan gerust contact op. lees meer

Contact

Als u ergens meer over wilt weten, hulp nodig heeft of een vraag wilt stellen, neem dan vooral contact met ons op. U bereikt ons via:

E-mail: info@radboudfonds.nl

Telefoon: (024) 362 01 56

Postadres

Postbus 9102
6500 HC
Nijmegen

Bezoekadressen

Bezoekadres Radboud Fonds, team Radboud Universiteit

Berchmanianum
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen

Bezoekadres Radboud Fonds, team Radboudumc

Ingang Tandheelkunde
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen

Bankrekeningnummer

NL84 ABNA 0248 6906 55
t.n.v. Stichting Radboud Fonds

Fiscaal nummer (RSIN)

857028923


Het Radboud Fonds in beeld

In ons jaarbeeld vindt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, resultaten en hoogtepunten van 2022.

lees meer

Het Radboud Fonds in beeld

In ons jaarbeeld vindt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, resultaten en hoogtepunten van 2022. Verhalen van onderzoekers, studenten en alumni die ondersteund zijn door het Radboud Fonds. Hun successen en prestaties zijn een weerspiegeling van de impact die we samen maken wanneer we ons inzetten voor de groei en ontwikkeling van de universitaire gemeenschap.

Bekijk het jaarbeeld van 2022

Meer informatie?

Klik hier om het nieuwsbericht over het jaarbeeld van 2022 te lezen.


Word studentsupporter

Ben je student en wil je bijdragen aan het Radboud Studentenfonds? Word dan studentsupporter! Voor slechts €12,00 per jaar kun je het Radboud Studentenfonds steunen. Doe je mee? lees meer en doe mee

Word studentsupporter

Ben je student en wil je bijdragen aan het Radboud Studentenfonds? Word dan studentsupporter! Voor slechts €12,- per jaar kun je het Radboud Studentenfonds steunen. 

Studentsupporter worden is heel eenvoudig. Jij vult het online aanmeldformulier in, wij regelen de rest.

Wil je meer weten? Bekijk hier de veelgestelde vragen.


Mogelijkheden


Eenmalig doneren

Ook eenmalige donaties zijn meer dan welkom! Deze zijn op verschillende gemakkelijke manieren mogelijk. lees meer

Eenmalig doneren

 • Doneer laagdrempelig via een Tikkie.
 • Doneer via ons donatieplatform. Hier vragen wij meer gegevens en kunnen wij u daardoor ook op de hoogte houden van vorderingen in het onderzoek en ander nieuws.
 • Maak een bedrag over naar NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds'.
 • Vul het machtigingsformulier in.

Doorlopende schenking of schenkings­overeenkomst

Wanneer u graag op regelmatiger basis bijdraagt aan onze projecten, kunt u een doorlopende schenking vaststellen. lees meer

Doorlopende schenking of schenkings­overeenkomst

U kunt op twee manieren een doorlopende schenking doen:

 1. Vul het machtigingsformulier in.
 2. Leg uw periodieke gift vast in een schenkingsovereenkomst. Lees hier de toelichting bij het formulier.

Belasting­voordeel bij doneren ook bij eenmalige donaties

Het Radboud Fonds is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift kan hierdoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek.

lees meer

Belasting­voordeel bij doneren ook bij eenmalige donaties

Het Radboud Fonds is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift kan hierdoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de pagina van de Belastingdienst over giften aan goede doelen. U kunt natuurlijk ook even contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Belastingvoordeel bij doorlopende schenking of schenkingsovereenkomst

Wanneer u ervoor kiest om het Radboud Fonds minstens vijf jaar lang te ondersteunen is het bedrag dat u schenkt volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voorwaarde is wel dat u uw schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst met het Radboud Fonds. U kunt deze overeenkomst opvragen bij Solange Scheepens of hier downloaden: schenkingsovereenkomst Radboud Fonds. Deze kunt u vervolgens printen, ondertekenen en (zonder postzegel) opsturen naar:

Stichting Radboud Fonds
Antwoordnummer 1908
6500 VC Nijmegen


Nalaten

Investeer in de toekomst: neem het Radboud Fonds op in uw nalatenschap. lees meer

Nalaten

Een bijzondere manier om de Radboud Universiteit en het Radboudumc te ondersteunen is door het Radboud Fonds op te nemen in uw testament. Door na te laten aan de wetenschap kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zich ontwikkelen, om zo op hun beurt een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. U kunt op drie manieren nalaten aan het Radboud Fonds:

 • U benoemt het Radboud Fonds tot (mede-)erfgenaam.
 • U benoemt het Radboud Fonds als legataris.
 • U stelt een Fonds op Naam in bij testament.

Wilt u de informatie over nalaten aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc liever op papier lezen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om onze brochure te ontvangen. U kunt deze ook downloaden: brochure Radboud Fonds.Fonds op Naam

Wilt u zelf bepalen waar uw bijdrage aan ten goede komt? Dan is het mogelijk om een Fonds op Naam in te stellen. lees meer

Fonds op Naam

Wilt u zelf bepalen waar uw bijdrage aan ten goede komt? Dan is het mogelijk om een Fonds op Naam in te stellen. Deze vorm van schenken biedt u de mogelijkheid om uw bijdrage heel gericht te besteden binnen onze doelstellingen. Indien u dat wenst, kan het Fonds op Naam uw eigen (familie- of bedrijfs)naam dragen, zodat zichtbaar is uit wiens vermogen de schenking afkomstig is. Het is ook mogelijk te schenken aan een bestaand Fonds op Naam. Het financiële beheer van een Fonds op Naam wordt verricht door het Radboud Fonds.

Een Fonds op Naam oprichten is mogelijk vanaf een inleg van 50.000 euro. De afspraken die we maken over het bestedingsdoel, de naam, de looptijd en de wijze waarop het vermogen vrijkomt voor besteding worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Voorbeelden:
HansAnne Fonds
P&J Fonds

Geen schenk- of erfbelasting

Doordat het Radboud Fonds geregistreerd staat als ANBI bent u geen schenk – of erfbelasting verschuldigd. Het is mogelijk om een Fonds op Naam bij leven af te sluiten, maar u kunt het ook in uw testament opnemen.

Meer informatie of persoonlijk advies?

Heeft u behoefte aan meer informatie over doneren of wilt u graag een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.