Vrienden van Radboud Erfgoed

Draagt u Radboud Erfgoed een warm hart toe? Word dan vriend en ontvang uitnodigingen voor bijzondere lezingen, bezoeken aan besloten collecties, openingen van tentoonstellingen en boekensalons. Vrienden dragen bij aan de doelstellingen van Radboud Erfgoed door gedurende minimaal vijf jaar een bedrag van tenminste € 500,- jaarlijks te schenken middels een schenkingsovereenkomst. Op deze manier is uw schenking aftrekbaar in uw aangifte inkomensbelasting. 

Wilt u meer weten over Vrienden van Radboud Erfgoed? Neemt u dan contact op met Lisette Pals l.pals@ru.nl of via 06 52754659.


Radboud Erfgoed

Radboud Erfgoed heeft tot doel de omvangrijke materiële en immateriële erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit te onderhouden, zichtbaarder maken en een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek. lees meer

Radboud Erfgoed

Radboud Erfgoed heeft tot doel de omvangrijke materiële en immateriële erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit te onderhouden, zichtbaarder maken en een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek. In Radboud Erfgoed worden de erfgoedcollecties van de Universiteitsbibliotheek (UB), het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) en Universiteitsarchief (UA) verenigd. Radboud Erfgoed draagt zorg voor een professioneel beheer maar ook een voor aantrekkelijke inhoudelijke toegang, zodat niet alleen specialisten maar ook een breder publiek weet wat de Nijmeegse collecties te bieden hebben.


Contact

Heb je een vraag of wil je graag iemand spreken? Neem dan gerust contact op. lees meer

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer weten over dit onderwerp? Of wil je bijdragen maar graag eerst even met iemand spreken? Neem dan contact op met Lisette.

Lisette Pals
fondsenwerver Radboud Universiteit

Lisette.Pals@ru.nl
06 52 75 46 59

Doneer nu

Radboud Erfgoed kan je bijdrage goed gebruiken. doneer direct

Projecten voor erfgoed


Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Het KDC heeft als doel het erfgoed van het Nederlands katholicisme van na 1800 vruchtbaar te laten zijn voor vraagstukken van deze tijd en om die met betekenis te verrijken. lees meer

Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is een bijzondere afdeling van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Het KDC heeft als doel om “het erfgoed van het Nederlands katholicisme van na 1800 vruchtbaar te laten zijn voor vraagstukken van deze tijd en om die met betekenis te verrijken.” Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast informatie. Talloze onderzoekers, professionals en amateurs hebben hier de afgelopen decennia gebruik van gemaakt.

Om projecten die buiten het reguliere budget van het KDC vallen te financieren, werd de Stichting Vrienden van het KDC opgericht. Het bestuur van de Vrienden wil de aandacht voor de geschiedenis van de katholieke gemeenschap en cultuur in Nederland actief ondersteunen. Om dit te verwezenlijken hebben de Vrienden van het KDC zich aangesloten bij het Radboud Fonds met het KDC Fonds. Dit KDC Fonds is een Fonds op Naam dat geoormerkt is voor activiteiten van het KDC.

Projecten van het KDC

Het project Katholieken op het Binnenhof is een van de bijzondere projecten waar donaties via het KDC Fonds op dit moment voor nodig zijn. Dit project is een onderzoek naar politieke vernieuwing dat uitmondt in een boek over de manier waarop katholieken in Nederland toegang tot de macht hebben verworven. Voor deze publicatie is het nodig een overzicht samen te stellen van de sociale achtergrond van acht generaties katholieke volksvertegenwoordigers. Resultaten van het onderzoek komen ook beschikbaar voor andere onderzoekers en versterken zo de bruikbaarheid van de collectie van het KDC. Een ander project betreft de kwetsbare bronnen over de katholieke inbreng in Nederlands-Indië/Indonesië. Dit onderzoek moet het mogelijk maken dat collecties worden gedigitaliseerd, gekoppeld en ingezet worden voor gezamenlijk onderzoek door Nederlandse en Indonesische onderzoekers. Vanuit beide landen is er behoefte om bronnen met elkaar te kunnen delen.

Bijdragen

Wilt u bijdragen aan het KDC Fonds? Dat kan via een donatie op NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds', onder vermelding van ‘KDC Fonds’. Als u uw gift wilt oormerken voor het project Katholieken op het Binnenhof of Indonesische archieven, voegt u dan ‘Binnenhof’ of ‘Indonesië’ toe. Hartelijk dank voor uw bijdrage!


Collectie Soeterbeeck

De werken uit de Collectie Soeterbeeck vertellen het boeiende verhaal van een gemeenschap die zichzelf keer op keer opnieuw moest uitvinden. lees meer

Collectie Soeterbeeck

Soeterbeeck, van laatmiddeleeuwse oorsprong, is een van de weinige kloostergemeenschappen die zowel de protestantse Reformatie als de Franse Revolutie hebben overleefd. De priorij is in 1448 ontstaan in Nederwetten (Noord-Brabant) als een klein convent van Zusters van het Gemene Leven, dat spoedig de regel van Augustinus omarmde. De zusters leefden al die eeuwen in de tradities van de Moderne Devotie en de reguliere kanunnikessen. Boeken speelden daarbij een belangrijke rol, zowel voor meditatie als in de liturgie. Oorlog op het Brabantse platteland en politieke ontwikkelingen dwongen de zusters om enkele malen te verhuizen, en altijd namen ze hun boeken mee: naar Nuenen (1452) en Deursen-Ravenstein (1732). Er bestaan weinig andere kloosterboekerijen, ook internationaal, die intensiever gebruikt zijn, waaraan meer ‘verbouwd’ is, en meer aantekeningen zijn toegevoegd. De werken uit de Collectie Soeterbeeck vertellen het boeiende verhaal van een gemeenschap die zichzelf keer op keer opnieuw moest uitvinden.

Handschriften en gedrukte boeken in de Collectie Soeterbeeck zijn broos en beschadigd door intensief gebruik. De materiële staat van de Collectie Soeterbeeck is zo kwetsbaar en zorgwekkend dat het gebruik ervan in onderzoek en onderwijs niet meer mogelijk is. Boeken dreigen uit elkaar te vallen, kartonnen kaftjes houden de bladen provisorisch bij elkaar, en eerdere pogingen tot restauratie voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van professioneel erfgoedbeheer.

Bijdragen

Wilt u bijdragen aan het behoud van Collectie Soeterbeeck? Dat kan door middel van een Tikkie of via een donatie op NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds' onder vermelding van '307538 Soeterbeeck'. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Doneer snel en gemakkelijk

Draag bij aan onze erfgoedprojecten via een Tikkie. Zo gebeurd, en helpt ons enorm. open Tikkie

Vrienden van Radboud Erfgoed

Draagt u Radboud Erfgoed een warm hart toe? Word dan vriend en ontvang uitnodigingen voor bijzondere lezingen, bezoeken aan besloten collecties, openingen van tentoonstellingen en boekensalons. lees meer

Meer weten over Radboud Erfgoed?

Wilt u meer lezen over Radboud Erfgoed of u aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via onderstaande knop. lees meer